Kumpulan Sajak Sunda Sayudi

Sayudi dilahirkeun di Bandung dina taun 1932, di hiji kulawarga nu anggota-anggotana rea anu begerak dina lapangan kasenian. Bari digawe di kantorpos manehna jadi siswa Konservasi jurusan Sunda, sarta jadi salah saurang angkatan munggaran eta sakola, anu lulus dina taun 1961. 
Dina waktu dunya kasusastraan Sunda geumpeur ku polemik ngeunaan hak hirupna sajak dina basa Sunda, Sayudi mimiti nulis sarta ngumumkeun sajak-sajakna anu dimuat dina majalah-majalah dina waktu harita. Sanajan heunteu pipilueun maseakeun hak hirup sajak dina basa Sunda, tapi sajak-sajak Sayudi mangrupa bukti nu teu bisa dipungkir, Yen sajak minangka wangunan puisi mibogaan hak hirup dina basa Sunda. Sajak-sajakna Sayudi mangrupa wijining sastra anu luhur ajenna mangrupa hiji bukti yen minangka wangunan mah sajak teh bisa jadi wadah rasa-karsa ki Sunda, teu beda ti dangding anu asalna mah wangunan injeuman ti wetan.
Baca salajengna
Dina tulisan ieu, panulis baris ngeumpeulkeun kumpulan sajak Sayudi dina buku sajakna ” Lalaki Di Tegal Pati” anu diterbitkeun ku panerbit “KIWARI” dina taun 1963.

BURAYAK MILU NENGGAK

Cancandran:
Baheula indung nu nungtun
nyurahan bentang di langit
laku para ratu punjul

mangka jarambah nya lampah
neuleuman leuwi nu demit
bisi aya jurig julig
jalma nyambalkeun karamat

Tembal ki Pantun:
Cag
teundeun dihandeulem sieum
tunda di hanjuang siang
paranti nyokot ninggalkeun

Hariring leutik:
Indung anu ngandung waktu
bapa nu miboga jaman
kiwari mangsa nyarita
wanci nyaring seug nyaringcing
geus beurang geura seug miang
wangkingan bedil jeung kujang
tamengna wawanen hate
panyukcruk tutugan singkur
nyaba ka alam nu aya
pibekeleun anak incu

kawih kuring lain angin
teu deuk muja bentang baranang
hamo pogot ku bebenjo

mangsabodo anu ngomong
moal eleh ku weweleh
ngababakan ka manusan 
naratas jalan padesan
nohonan lalakon hirup

Puseur Parahyangan 14-4-1955

NEANGAN

 Rajah :
Baeu mojang geura midang
anu mayung dina layung
tempat utun nundung wuyung
ngumbar ku kanyaah rasa
Mangsa :
Pecat sawed bati ewed
tengah dalu ngan hanjelu
lumampah marengan lengkah
tinggal ngahalimun gunung
napak talaga cimata
nyungsi dipukpruk kanyeri
Lieuk leuweung lieuk lamping
tiis jempling tengah peuting
taya rorongkeng ngaronggeng
sepi jangkrik teu ngarenghik
ngan batin nu melas melis
lalakon hirup nunggelis
Pasini :
Tapi kula moal suda
ti ayeuna meungpeung duda
neangan bebene hate
teu deuk humandeuar ku kadar
teu rek lumpat ku pangupat
teu rek ngejat ku supata
Kajeun tungkul nunjang ngidul
sorangan nandang wiwirang
ngocor getih jeung kapeurih
batan teu patepung lawung
jeung panundung anu liwung
pengeusi diri nu hurip 

PANGBALIKAN

Taneuh beureum panonoban cihcir peuring
solasih nu ngajaring
parentul tunggul kabingung
pangalikan tempat anggang


Hateupna kuwung kuwung payung paul
simbutna halimun gunung
dunya dunyana
lampuna gantung kasawang sajagat
rupana ngelebet hideung
kuring kuring
anjeun anjeun


Taneuh beureum panonoban cihcir peuting
solasih anu ngajaring
parentul tunggul kabingung
lalakon nu rek datang teu kateang

LONGSER


Lung ! Lung! Lung!
Gembrung gamelan surak eak eakan
randa dangdan ngembang gula
bujang neangan sampeuran


Ronggeng denger nangtang lawan
igel igel tanpa wirahma
imut imut pangirutan


Lung ! Lung! Lung!
Gamelan manjung kasukan
dilingkung ku kembang jalan
kalangenan
kalanggengan
dihibaran beureum obor
dina menit hujan duit
bisa poho ku panenjo


Kota sangkuriang Februari 1956

KATUMBIRI

Katumbiri ngukir langit
titihan putri panyari
turun mandi leuwi hiang
pangbibita urang huma
pangbebenjo budak angon
sampeureun mangsa rek datang

Katumbiri panyilo diri
sari langit taya bukti
ngaraja katuna daya
pananggeuhan dunya maya

Katumbiri dina ati
tuduh luhung kasakti diri
mangsa samagaha rasa

Pangruatna:
Mangka tanggah kana mega
jeung tungkul ka tapak suku 


Kota S, Maret 1956


MIELING


Poe ieu raatna hujan silantang
tinggal bulan diampar buludru biru
jeung kacapi dina ati
kerelekna pancuran kaasih diri
taya tungtungna……


Jalan ngabulungbung mawa hate ngumbara
ajug ajug tanpa wujud
seuneu seuneu tanpa rupa
 pasini menta pameuli


Isukan kuring miang
mapag hibar tebeh wetan
bareng jeung ibun turun ti gunung
teu perlu kasima ku dunya
hirup nu anjeun hirup nu kuring


kota S. 1956

Iklan

Posted on Februari 21, 2012, in Sundanese. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: